Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Akcjonariat
Liczba akcji wyemitowanych
  Ogółem Notowanych na rynku NewConnect Udział w kapitale akcyjnym
Mirosław Sopek 2 134 362 24 362 30,55%
Krzysztofa Sopek 2 134 362 24 362 30,55%
Jacek Wolski 349 878 349 878 5,01%
Pozostali 2 368 378 2 088 378 33,89%
Razem 6 986 980 2 486 980 100%