Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
WZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.12.2023
Treść uchwał podjętych przez NWZA MakoLab S.A. w dniu 06.12.2023 r.
Statut MakoLab S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 06 grudnia 2023 roku
Informacja o proponowanych zmianach Statutu Spółki 06.12.2023
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023
Wzór pełnomocnictwa za NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023
Projekty uchwał na NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023
Ogłoszenie NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023