Relacje inwestorskie

This section of our website is in Polish. As a company listed on the Warsaw Stock Exchange, we are obliged by law to carry out our formal communications concerning investor relations primarily in Polish.
Komunikaty
15th February 2024
Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. 13.02.2024 r.
15th February 2024
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A.
15th February 2024
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2023
14th February 2024
Raport miesięczny za styczeń 2024
26th January 2024
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku MakoLab Spółka Akcyjna
18th January 2024
Wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży za 2023 r.